Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Trường Tiểu học Hưng LộcGiáo án Hướng dẫn học tin học lớp 3 Tuần 13 Tải về
Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 3 tuần 10 đến tuần 12 năm học 2018-2019 Tải về
Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 3 tuần 3 năm học 2018-2019 Tải về
Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 3 tuần 5 đến tuần 9 năm học 2018-2019 Tải về
Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 3 tuần 4 năm học 2018-2019 Tải về
Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 3 tuần 2 năm học 2018-2019 Tải về
Giáo án hướng dẫn học Tin học lớp 3 tuần 1 năm học 2018-2019 Tải về